برگزاری کارگاه تخصصی آموزش مهارت های ارزیابی در کانون های ارزیابی و توسعه

موسسه دانش بنیان رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا) ، کارگاه تخصصی آموزش مهارت های ارزیابی در کانون های ارزیابی و توسعه را در تاریخ ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه برگزار میکند.

پست های مرتبط

No results found

فهرست