عضویت موسسه رسا در کمیته انتصابات شرکت مخابرات ایران و مشارکت در طراحی فرایند اپلای و انتصاب این شرکت

اخبار
بدون دیدگاه

پست های مرتبط

No results found

فهرست