راهکارهای رسا برای سازمانهای بزرگ

شرکت‌های بزرگ اقتصادی و سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای و اجرایی رسا استفاده نمایند.

خدمات موسسه رسا در زمینه‌های زیر می‌تواند برای شما مفید باشد:

رسا می‌تواند در قالب‌های زیر خدمات فوق را برای سازما‌ن‌های بزرگ ارائه دهد.

  • مشاوره در طراحی و پیاده سازی

  • مشارکت در طراحی، توانمندسازی نیروهای داخلی و بومی سازی فرایندها

  • اجرای کامل فرایندها به شکل برون سپاری

  • انجام سفارش‌های موردی

فهرست