معرفی اجمالی آزمون شخصیت هوگان

turned_in_not, ,
folder_openاصلی
commentبدون دیدگاه
همواره ارزیابی علمی و با دقت شخصیت افراد برای پیش‌بینی عملکرد شغلی آن‌ها یکی از دغدغه‌های سازمان‌ها و متخصصین حوزه سنجش و ارزیابی منابع انسانی بوده است؛ در این راستا از بیش از ۴۰ سال پیش مطالعات علمی آغاز شده و متخصصین مختلفی برای پیش‌بینی عملکرد شغلی با استفاده از شخصیت افراد دست به کار…
کلیک کنید

برگزاری کانون ارزیابی مدیران در سازمان پزشکی قانونی کشور

اولین مرحله برگزاری کانون ارزیابی مدیران در دو سطح پایه و میانی در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار گردید . در سازمان پزشکی قانونی کشور
کلیک کنید

متن دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای (به همراه مدل شایستگی عمومی)

سازمان اداری و استخدامی کشور در اسفندماه سال ۱۳۹۶ بخشنامه ای جهت ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای کشور به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که فصل جدیدی را در اهمیت و اجرای کانون های ارزیابی مدیران در کشور رقم زد . موسسه دانش بنیان رشد…
کلیک کنید
فهرست