راهکارهای رسا برای شرکتهای متوسط و صاحبان مشاغل

شما می‌توانید در زمینه‌های زیر از خدمات موسسه رسا برای ارتقاء بهره وری شرکت خود در حوزه سرمایه انسانی بهره‌مند شوید.

رسا می‌تواند در قالب‌های زیر خدمات فوق را برای سازما‌ن‌های بزرگ ارائه دهد.

  • مشاوره در طراحی و پیاده سازی

  • مشارکت در طراحی، توانمندسازی نیروهای داخلی و بومی سازی فرایندها

  • اجرای کامل فرایندها به شکل برون سپاری

  • انجام سفارش‌های موردی

فهرست