کسب شناخت همه جانبه از نیروی انسانی شاغل مستلزم ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی، توانایی ادراکی و مهارت‌های افراد است. هر چند پیش بینی عملکرد بالاتر از متوسط در نیروی انسانی مستلزم ارزیابی شایستگی‌های رفتاری آنها است لیکن تحلیل آزمونهای ادراکی و مهارتی و پرسشنامه‌های شخصیتی می‌تواند پیش بینی لازم را از ویژگی‌های پایه‌ای منابع انسانی برای تفکیک افراد دارای عملکرد ضعیف و بالاتر از ضعیف ارائه می‌دهد.

صرفه جویی در هزینه و سرعت از جمله دلایل دیگری است که سازمان‌ها را ترغیب به استفاده از آزمون برای انتخاب و ارزیابی اجمالی از وضعیت منابع انسانی خود می‌کند. ضمن اینکه استفاده ترکیبی آزمونها با سایر فرایند‌ها دقت ارزیابی را بسیار بالاتر می‌برد.

آزمون‌های مورد استفاده در موسسه رسا آزمون‌های استانداردی است که روایی آنها توسط متخصصان روانشانسی و منابع انسانی تایید شده و متناسب با سطح نیروی انسانی شاغل در ایران نورم سازی شده است. فهرست مهمترین آزمون‌ها و پرسشنامه‌های مورد استفاده موسسه رسا عبارت است از:

  • آزمون سنجش توان ادراکی

  • پرسشنامه های ارزیابی رضایت و علایق شغلی

  • پرسشنامه ارزیابی دانش و مهارت

  • پرسشنامه رضایت از عملکرد

  • پرسشنامه ۳۶۰ درجه ارزیابی توانایی‌های اجتماعی

موسسه رسا آمادگی دارد مجموعه‌ای از آزمون‌ها را برای کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها برگزار نماید و تجزیه و تحلیل دقیقی از علائق، شخصیت، توانایی‌ها و مهارت‌های کارکنان ارائه نماید.

انجام تحقیقات و مطالعه ساختار یافته سوابق
ایجاد تیم های هم افزا
فهرست