اجرای آزمون‌ انطباق شغل و شاغل

commentبدون دیدگاه
اجرای آزمون‌های انطباق شغل و شاغل کسب شناخت همه جانبه از نیروی انسانی شاغل مستلزم ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی، توانایی ادراکی و مهارت‌های افراد است. هر چند پیش بینی عملکرد بالاتر از متوسط در نیروی انسانی مستلزم ارزیابی شایستگی‌های رفتاری آنها است لیکن تحلیل آزمونهای ادراکی و مهارتی و پرسشنامه‌های شخصیتی می‌تواند پیش بینی لازم را…
کلیک کنید

انجام تحقیقات و مطالعه ساختار یافته سوابق

commentبدون دیدگاه
انجام تحقیقات و مطالعه ساختار یافته سوابق ارزیابی شایستگی‌های نیروی انسانی از طریق آزمون، مصاحبه و شبیه سازی در کشور ما امری نسبتاً معمول است. اما ارزیابی شایستگی محور فرد با توجه به تحقیق و بررسی سوابق کاری به صورت ساختاریافته اجرا نمی‌شود. شاید علت اصلی استفاده نکردن از چارچوب‌های استاندارد برای بهره برداری از…
کلیک کنید

انجام مصاحبه ساختار یافته

commentبدون دیدگاه
انجام مصاحبه ساختار یافته در مصاحبه شایستگی محور با ارزیابی اقداماتی که فرد در موقعیت‌های گذشته خود تجربه کرده است و تطبیق آنها با نشانگر‌های استاندارد توسط ارزیاب آموزش دیده، شایستگی‌های فرد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در مصاحبه شایستگی محور چارچوب سوالات ارزیاب مشخص است و ارزیاب نمی‌تواند چارچوب سوالات را مبتنی بر بداهه…
کلیک کنید

برگزاری کانون ارزیابی و توسعه

commentبدون دیدگاه
برگزاری کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های رفتاری به سختی در افراد تغییر می‌کند و پیش‌بینی کننده بسیار خوبی برای عملکرد بالاتر از سطح متوسط در افراد است در عین حال سنجش شایستگی رفتاری پیچیده‌تر از سایر ابعاد است. شبیه سازی موقعیت‌های واقعی بهترین روشی است که در اغلب سازمان‌های پیشرو در حوزه منابع انسانی با…
کلیک کنید
فهرست