تامین محتوای توسعه و بهبود شایستگی‌ها

commentبدون دیدگاه
تامین محتوای توسعه و بهبود شایستگی‌ها ارائه بازخور و ارائه راهکارهای توسعه به شرکت کنندگان در کانون ارزیابی و توسعه و افراد ارزیابی شده در مصاحبه‌های شایستگی محور، یکی از نیازهای مهم سازمان‌ها و افراد می‌باشد. هدایت و مربی‌گری افرادی که مورد ارزیابی شایستگی محور قرار گرفته اند. برای ارتقاء بهره وری آنها مفید و…
کلیک کنید

تامین مدل شایستگی و راهنمای مصاحبه شایستگی محور

commentبدون دیدگاه
تامین مدل شایستگی و راهنمای مصاحبه شایستگی محور شایستگی‌ها در یک مدل شایستگی حرفه ای دارای تعریف دقیق و نشانگر‌هایی متناسب با سطوح مختلف ارزیابی هستند تا به مصاحبه گران کمک نماید ارزیابی دقیق و مستند از هر شایستگی داشته باشند. بر خلاف مصاحبه‌های سنتی که تنها به خبرگی ارزیاب برای اعتماد به نتایج تکیه…
کلیک کنید

پرورش و تامین ارزیاب و مصاحبه‌گر حرفه ای

commentبدون دیدگاه
پرورش و تامین ارزیاب و مصاحبه گر حرفه ای ارزیاب و مصاحبه‌گر حرفه ای باید به اصول حرفه ای ارزیابی شایستگی محور متناسب با جدیدترین استانداردهای بین المللی مسلط و متعهد باشد. شرایط ارزیاب حرفه‌ای از نظر رسا شامل موارد زیر می‌باشد: تسلط به اصول و فرایند‌های سنجش و ارزیابی حرفه ای آشنایی با مفهوم…
کلیک کنید

تامین ابزارها و تمرین‌های حرفه ای کانون ارزیابی و توسعه

commentبدون دیدگاه
تامین تمرین‌های حرفه‌ای کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های رفتاری به سختی در افراد تغییر می‌کند و پیش‌بینی کننده بسیار خوبی برای عملکرد بالاتر از سطح متوسط در افراد است در عین حال سنجش شایستگی رفتاری پیچیده‌تر از سایر ابعاد است و ابزارهایی که برای ارزیابی آن به کار گرفته می‌شود باید ابزارهایی دقیق و استاندارد…
کلیک کنید
فهرست