کانون ارزیابی مجازی

کانون ارزیابی حضوری در برابر کانون ارزیابی مجازی

کانون ارزیابی روشی است که در آن گروهی از شرکت کنندگان برای انجام مجموعه‌ا‌ی از تمرین‌‌ها که برای شبیه سازی جنبه‌‌‌ها‌ی مختلف محیط کار طراحی شده‌اند به صورت تک‌نفره،‌ یک‌به‌یک و یا گروهی مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرند. این تمرین‌‌‌ها متناسب با برخی از شایستگی‌‌‌ها‌ی رفتاری از قبل تعریف شده طراحی شد‌‌ه‌اند و آن‌‌ها را مورد سنجش قرار می‌‌دهند. به همه شرکت کنندگان این فرصت داده ‌می‌شود که در قالب مجموعه‌‌‌‌ا‌ی مشابه از ابزار‌‌ها مورد سنجش قرار گیرند. این تمرین‌‌ها به گونه‌ا‌ی طراحی شد‌‌ه‌اند که به متقاضیان فرصت‌‌‌ها‌ی مختلفی را برای بروز رفتار‌‌ها‌یی که برای موفقیت در نقش مورد نظر نیاز است، بدهند. تحقیقات علمی متعدد نشان داده است که کانون ارزیابی یکی از دقیق‌ترین روش‌ها برای ارزیابی افراد و پیش‌بینی عملکرد آن‌ها است اما این سوال وجود دارد که آیا کانون ارزیابی مجازی هم می‌تواند با همان دقت کانون ارزیابی حضوری، عملکرد افراد را پیش‌بینی کند یا خیر؟

به منظور پاسخگویی به این سوال ویژگی‌های مهم در کانون ارزیابی ذکر شده و توضیح داده شده است که کانون ارزیابی حضوری و کانون ارزیابی مجازی در هر ویژگی چه عملکردی دارند

عدالت رویه‌ای

حضوری

مجازی

  • شرکت‌کنندگان در کانون ارزیابی غالبا این احساس را دارند که فرصت کافی برای بروز رفتارهای مورد نیاز در شغل و سازمان هدف، به آن‌ها داده شده است و عدالت رویه‌ای موجود در فرایند ارزیابی را تحسین می‌کنند.

  • اغلب استانداردهای طراحی و اجرای کانون ارزیابی حضوری و مجازی مشابه با یکدیگر هستند و عدالت رویه‌ای در کانون ارزیابی مجازی نیز کاملا رعایت می‌شود.

برندسازی کارفرما

حضوری

مجازی

  • از آن‌جایی که کانون ارزیابی عدالت رویه‌ای را رعایت کرده و روایی صوری و شباهت شغلی بالایی دارد، تجربه‌ای خوشایند برای داوطلبان رقم می‌زند و تصویر ذهنی شرکت‌کنندگان از سازمان و فرایندهای مدیریتی آن را بهبود می‌دهد.

  • کانون ارزیابی مجازی به دلیل استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، تجربه‌ای خوشایندتر برای شرکت‌کنندگان فراهم کرده و با بهبود چشمگیر تصویر شرکت‌کنندگان از سازمان، کمک شایانی به برندسازی کارفرما می‌کند.

جامعیت ابزارها و محتوا

حضوری

مجازی

  • یک کانون ارزیابی خوب معمولاً از انواع ابزارها برای جمع آوری داده‌‌ در مورد هر داوطلب استفاده که ‌می‌تواند تصویری جامع از شایستگی واقعی داوطلب ارائه دهد.

  • کانون ارزیابی مجازی از حیث محتوا و ابزار می‌تواند کاملا مشابه با کانون ارزیابی حضوری طراحی و اجرا شود و محدودیتی برای استفاده از ابزارهای کانون ارزیابی حضوری در کانون ارزیابی مجازی وجود ندارد.

تشابه با واقعیت

حضوری

مجازی

  • یک کانون ارزیابی خوب معمولاً از انواع ابزارها برای جمع آوری داده‌‌ در مورد هر داوطلب استفاده که ‌می‌تواند تصویری جامع از شایستگی واقعی داوطلب ارائه دهد.

  • کانون ارزیابی مجازی از حیث محتوا و ابزار می‌تواند کاملا مشابه با کانون ارزیابی حضوری طراحی و اجرا شود و محدودیتی برای استفاده از ابزارهای کانون ارزیابی حضوری در کانون ارزیابی مجازی وجود ندارد.

تمایزات کانون ارزیابی مجازی

روند گرایش جهانی
به کانون ارزیابی مجازی

افزایش کارایی

صرفه‌جویی در هزینه‌های سربار کانون ارزیابی سنتی

عدم نیاز به جدا شدن شرکت‌کنندگان
از محیط کار خود

برطرف کردن چالش‌های پشتیبانی
و محدودیت‌های فیزیکی

گزارش‌گیری
با سرعت بسیار بالا
و مقایسه آسان متقاضیان

امکان استفاده
از ابزارهای متعدد

بهبود برند کارفرما

کاهش استرس شرکت‌کنندگان

هیجان شرکت در ارزیابی مجازی
و دریافت گواهینامه را با هم تجربه کنید

در صورتی که خواهان شرکت در کانون ارزیابی مجازی رسا و دریافت گزارش ارزیابی خود هستید، کافی است مشخص کنید کدام یک از شایستگی‌های خود را می‌خواهید ارزیابی نمایید و تمایل دارید در ارزیابی شما از چه ابزارهایی استفاده شود. در صورتی که در هر یک از شایستگی‌های ارزیابی‌شده، حد نصاب قابل قبول را کسب کنید، در صورت تمایل‌، موسسه رسا گواهینامه تایید صلاحیت در شایستگی مربوطه را برای شما صادر خواهد کرد. با توجه به استاندارد بودن و به‌روز بودن فرایند ارزیابی مجازی موسسه رسا و اعتبار این موسسه در فضای کاری به واسطه همکاری با بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی، این گواهینامه می‌تواند به عنوان مدرکی حرفه‌ای در کارراهه شغلی شما محسوب شده و توانمندی شما را در حوزه‌های مختلف به کارفرمایان بالقوه و بالفعل نشان دهد.

لطفا موارد زیر ر ا تکمیل فرمایید.