کانون ارزیابی و توسعه چیست؟

کانون ارزیابی و توسعه، ارزیابی دقیق و مفصل مهارت ها، سازگاری سازمانی و نیازهای توسعه ای فرد با ارزیابی آنها از نظر شایستگی های مختلف مورد نیاز برای موفقیت در کار با استفاده از چندین ابزار است. سازمان­ها برای ارزیابی نیروی کار آینده یا فعلی خود به دلایل مختلف از جمله استخدام، شناسایی نیازهای آموزشی، شناسایی پتانسیل بالا و برنامه ریزی جانشینی، از کانون ارزیابی استفاده می کنند

کانون توسعه در مدیریت منابع انسانی برای اقدامات  طراحی برنامه ریزی سازمانی و توسعه استفاده می شود، که شامل شناسایی نیازهای آموزشی، شناسایی پتانسیل بالا، توسعه رهبری و برنامه ریزی جانشینی است. تفاوت کانون ارزیابی و کانون توسعه این است که در هنگام استخدام و گزینش غالباً از کانون ارزیابی استفاده می شود، و برای اهداف توسعه فردی و سازمانی کانون توسعه مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع کانون های ارزیابی

سازمان­ها، به عنوان بخشی از کانون­ های ارزیابی، برای قطع ارتباط از روال روزمره، ایجاد تعهد شغلی و افزایش خودآگاهی، کارمندان را به طور انتخابی به یک محل خارج از محدوده دفتر می فرستند. شرکت کنندگان چندین فعالیت از قبیل نقش آفرینی، بحث های گروهی، مصاحبه های رفتاری و ارائه انگیزه تجاری را انجام می دهند. در همین حال، ارزیاب های باتجربه شرکت کنندگان را از نظر رفتار نشان دهنده آنها مورد مشاهده و ارزیابی قرار می دهند. در پایان هر فعالیت، ارزیاب ها مشاهدات خود را مقایسه می کنند و درباره عملکرد هر شرکت کننده به بحث می پردازند. هنگامی که آنها در مورد عملکرد فردی به توافق رسیدند، یک گزارش دستی تهیه می کنند که شرکت کنندگان براساس آن، بازخورد یک به یک دریافت می کنند.

با توجه به ریسک بالا و هزینه های مربوطه، کانون­های ارزیابی حضوری برای همه سطوح شغلی راه اندازی نمی شوند. آنها برای مدیران ارشد، مدیران عامل و مشاغلی از این دست به بهترین وجه مناسب هستند. همچنین، از آنجا که این روش باعث ایجاد ناراحتی قابل توجهی در مدیریت تدارکات می شود، استفاده از این رویکرد توصیه نمی گردد.

کانون ارزیابی مجازی، نوع آنلاین کانون ارزیابی سنتی است که درک جامعی از داوطلب ها را بدون به خطر انداختن کیفیت و استاندارد تعیین شده توسط مراکز ارزیابی حضوری فراهم می سازد. درست همانطور که کارمندان در یک کانون ارزیابی سنتی فعالیت هایی را انجام می دهند، کانون­های ارزیابی مجازی نیز در یک فضای مجازی شبیه سازی شده طیف گسترده ای از فعالیت ها را ارائه می دهند. ارزیاب (ارزیاب های) مجازی برای نظارت بر برخی از فعالیت­ها حضور دارد.

برخلاف کانون­های ارزیابی  حضوری، کانون­های ارزیابی مجازی دارای ابزارهای متعددی هستند که برای شایستگی های رفتاری طرح ریزی شده اند. این ابزارها ب­صورت آنلاین مدیریت می شوند و به دنبال آنها تهیه گزارش­های خودکار، رفع دردسر تدارکات، کاهش اقدامات دستی و جلوگیری از هزینه های سربار در انجام ارزیابی های حضوری گسترده انجام می گیرد – همه اینها بدون ایجاد مانع در استانداردسازی و صحت نتایج هستند.

کانون­های ارزیابی مجازی برای کارمندانی که تیم یک نفره خود را در پروژه ها و وظایف کاری مدیریت می کنند و مدیران به بهترین وجه مناسب هستند.

بیشتر بدانید…

کانون­های ارزیابی ترکیبی، جایگزینی برای کانون­های ارزیابی سنتی است. رویکرد ترکیبی، ترکیبی از هر دو ابزار حضوری و آنلاین است. در یک کانون ارزیابی ترکیبی، شایستگی های بسیار کمی با استفاده از ابزارهای آنلاین با شبیه سازی های زندگی مانند طرح ریزی می شوند در حالی که بقیه براساس فعالیت های فیزیکی ارزیابی می گردند. در حالی که قسمت فیزیکی ارزیابی یکسان است، امتیاز کل براساس عملکرد در هر دو  کانون ارزیابی حضوری و مجازی محاسبه می شود. در یک کانون حضوری یا ترکیبی، ارزیاب ها برای مشاهده و ارزیابی شرکت کنندگان به طور فیزیکی در دسترس هستند. در مقابل، در مراکز مجازی نیز ارزیاب ها به صورت آنلاین در دسترس هستند. رتبه بندی ها برای ارائه دید کلی ارزیاب ها پس از فعالیت ها تدوین می شوند. پس از آن، جلسات بازخورد یک به یک توسط ارزیاب ها برای پیشبرد اهداف توسعه کارمندان دنبال می شود.

کانون ارزیابی ترکیبی برای نقش های سطح میانی تا سطح ارشد و رهبری به بهترین وجه مناسب است.

هدف کانون ارزیابی چیست؟

هدف کانون ارزیابی، افزایش کارایی فرآیندهای مدیریت استعداد است. آزمون­ها و فعالیت های کانون ارزیابی برای سه هدف اصلی مورد استفاده می گیرند:

  • پیش بینی رفتار آینده برای تصمیم گیری بهتر در مورد استعداد
  • تشخیص نیازهای توسعه ای
  • آماده سازی کارکنان بالقوه
هدف کانون ارزیابی

عناصر کانون ارزیابی

تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل گسترده شغل برای تعیین دانش، مهارت و ویژگی ها جهت ارزیابی عملکرد شغلی است. شایستگی ها براساس چشم انداز، ارزش ها و اهداف سازمان تعریف می شوند.

طبقه بندی رفتاری

رفتارهای شرکت کنندگان در کانون های ارزیابی باید در گروه های شایستگی ها، نشانگر های رفتاری مرتبط، استعداد، توانایی، دانش یا گروه های عملکردی گسترده تر طبقه بندی شوند.

روش های ارزیابی متعدد

کانون های ارزیابی فعالیت های متعددی، از جمله شبیه سازی رفتاری یا ترکیبی از مصاحبه های رفتاری، روان سنجی، مبتنی بر شایستگی یا سوالات قضاوت موقعیتی را لحاظ می کنند.

تمرین ها مبتنی بر شبیه سازی

طیف گسترده ای از این فعالیت ها شامل فعالیت های درون کازیه، بحث های گروهی، نقش آفرینی، ارائه مطالعه موردی، بازی های کسب و کاری و فعالیت های حقیقت یابی است. برای درک عمیق عملکرد فرد، حداقل دو فعالیت شبیه سازی مورد نیاز است.

تحلیل و رتبه بندی رفتار

ارزیابها برای به دست آوردن رفتارهای مربوطه در طول آزمون های کانون ارزیابی باید تابع فرآیندی باشند. این امر ممکن است شامل یادداشت برداری، چک لیست رفتاری یا مقیاس های رتبه بندی رفتاری باشد.

یکپارچه سازی داده ها

ارزیاب ها عملکرد داوطلبان را براساس رفتار قابل مشاهده آنها از طریق تکنیک های ارزیابی مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. در طول بحث تلفیق و یکپارچه سازی، ارزیاب ها رفتارهای مربوطه را به دست می آورند.

استانداردسازی

محتوا و مدت تمرین، رفتار فرد ایفاکننده نقش، تعداد شرکت کنندگان در فعالیت های گروهی، سوالاتی که توسط ارزیاب ها مورد پرسش قرار می گیرند، ترتیب فعالیت و امتیازبندی، کنترل می شوند زیرا استانداردسازی برای گزینش و ترفیع بسیار مهم است.

آینده کانون ارزیابی

بیش از یک دهه است که سازمانها ترجیح داده اند به روش ارزیابی سنتی عمل کنند زیرا عنصری از مداخلات انسانی را فراهم می کند. با این حال، با توجه به کار دستی زیاد، دلایل مختلفی وجود دارد که چرا تیم های یادگیری و توسعه (L&D) و منابع انسانی (HR) توجیه بکارگیری کانون­ های ارزیابی حضوری را دشوار می دانند.

در حالی­که چشم انداز مدیریت استعداد همچنان در حال تکامل و استفاده از فناوری های مدرن است، متخصصان منابع انسانی در حال حاضر می توانند از فناوری برای آموزش و توسعه نیروی کار خود استفاده کنند.

برای جلوگیری از عواقب اتکا به کانون ارزیابی سنتی، سازمانها علاوه بر ارائه نتایج معتبر و هم تراز با رویکرد  حضوری، برای تسریع در روند کار به تدریج ابزارهای آنلاین را در پیش می گیرند. کانون­ های ارزیابی مجازی علاوه بر اینکه می توانند بر بیشتر مشکلات موجود در ارزیابی های حضوری غلبه کنند، در عین حال ظرفیت بالقوه متقاضیان در دسترس سازمان را بسیار گسترش می­دهند.
بازار رقابتی جهانی، سازمانها را ملزم می کند اهداف استراتژیک خود را با نیازهای بازار هماهنگ کنند تا از تداوم کسب و کار اطمینان حاصل  نمایند. کانون­ ارزیابی مجازی می تواند در دستیابی به نتایج مطلوب، کارآمد و موثر باشد. این یک محیط مقرون به صرفه از نظر زمان و هزینه است، و ارزیابی ها را می توان از راه دور انجام داد. در همین حال، کانون­ ارزیابی ترکیبی که هر دو عنصر فنی و انسانی را یکپارچه می سازند به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به اولین گزینه برای اقدامات حیاتی برنامه ریزی سازمانی هستند.

افزایش توان محاسباتی، استفاده از محاسبات آماری را میسر می سازد که دیدگاه های مختلفی را درباره موضوعاتی مانند اعتبار نشان می دهد. رفتارهای خرد شرکت کنندگان، مانند حرکات چشم و میزان تعریق را می توان با استفاده از فناوری به دست آورده و تحلیل کرد.

با استفاده از الگوریتم ها و داده های بزرگ، می توان نتایج ارزیابی را شبیه سازی کرد و گزارشات بازخورد را ظرف چند ساعت انجام کانون ارزیابی مجازی تهیه نمود. مزایای احتمالی پیشرفت های فناوری چندین برابر است: دقت ارزیابی ها را می توان از طریق ترکیبی از نقاط داده ای زیاد افزایش داد؛ سرعت در دسترس بودن نتایج ارزیابی را می توان افزایش داد؛ غنای بازخورد را می توان افزایش داد.

موسسه رسا برگزارکننده کانون ارزیابی و توسعه در سراسر کشور

برای کسب مشاوره رایگان یا ثبت سفارش میتوانید از فرم روبرو استفاده کنید یا از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس میگیرند.

شماره های تماس:
۰۲۱-۲۲۳۷۰۴۷۷
۰۲۱-۲۲۳۵۱۵۴۳

شماره واتساپ:
۰۹۱۲۰۴۶۴۹۰۰

ایمیل:
crm@rasa-hr.com

با رسا در شبکه های اجتماعی همراه باشید...

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا) میباشد.

لطفا موارد زیر ر ا تکمیل فرمایید.