انتخاب منابع انسانی

تجربه‌ای غنی در طراحی برنامه‌های انتخاب و ارتقاء منابع انسانی

افراد با بالاترین عملکرد را شناسایی و انتخاب کنید

راهکارهای رسا در زمینه مدیریت استعدادها، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا افراد با بالاترین عملکرد را در طیف وسیعی از وظایف شغلی شناسایی و انتخاب کنند. ترکیب منحصر به فرد ارزیابی‌های علمی و فناوری نوین حوزه سنجش و ارزیابی منابع انسانی به همراه دانش و خبرگی گسترده، این اطمینان را برای ما ایجاد می‌کند که روش‌های ارزیابی ارائه‌شده توسط موسسه رسا باعث ایجاد اثربخشی در سطح فردی و سازمانی می‌شود.

ارزیابی‌های رسا، حوزه سنجش و ارزیابی کشور را به پیش می‌برد

قابل دفاع بودن

در سال‌های گذشته مجموعه قابل دفاعی از مستندات برای ارزیابی‌های انجام‌شده ایجاد گردیده است

استفاده آسان

ابزارهای ما با معیارهای مختلف اعتباریابی شده‌اند و می‌توان با مشاوره حداقلی از آن‌ها استفاده نمود

جذاب و کاربرپسند

ارزیابی‌های ما با سؤالات و موقعیت‌های تعاملی که منعکس‌کننده مشاغل واقعی هستند، تجربه‌ای جذاب و خوشایند را برای داوطلبان شما فراهم می‌کنند

دقیق

رویکرد ما با ترکیب ارزیابی‌های مختصر و هدفمند دستیابی به موفقیت را تسهیل می‌نماید

فهرست

لطفا موارد زیر ر ا تکمیل فرمایید.