خدمات حرفه‌ای ارزیابی و انتخاب، مبتنی بر فناوری نوین جهانی

خدمات زیرساختی

تامین محتوای توسعه و بهبود شایستگی‌ها

تامین مدل شایستگی و راهنمای مصاحبه شایستگی محور

پرورش و تامین ارزیاب و مصاحبه‌گر حرفه ای

تامین ابزارها و تمرین‌های حرفه ای کانون ارزیابی و توسعه

خدمات اجرایی

اجرای آزمون‌ انطباق شغل و شاغل

انجام تحقیقات و مطالعه ساختار یافته سوابق

انجام مصاحبه ساختار یافته

برگزاری کانون ارزیابی و توسعه

خدمات مشاوره ای

تقویت هیئت مدیره

بهینه سازی عملکرد کارکنان

شکوفایی استعدادهای سازمان

ایجاد تیم های هم افزا

در راستای «دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای»، ابلاغ شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره بخشنامه ۱۶۵۷۳۶۳، موسسه مشاوره مدیریت رسا (رشد سرمایه انسانی ایرانیان) که دارای «گواهی صلاحیت ارزیابی شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای دستگاه‌های اجرایی» به شماره ۸۳۱۵۲ از سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد، آمادگی دارد در زمینه پیاده سازی ،پشتیبانی فنی و تربیت ارزیاب حرفه‌ای کانون‌های ارزیابی و توسعه دستگاه‌های اجرایی کشور همکاری نماید.

100

ارزیابی‌شونده

1

مشتریان سازمانی

50

ارزیابان آموزش دیده

50

دوره های آموزشی

همکاران و مشتریان رسا

مشاوران و همکاران بین‌المللی

فهرست