برای مدیریت کسب وکار خود در بحران کرونا مجموعه ویروس کرونا و کسب‌وکار را مشاهده نمایید.

تجربه ای دانش بنیان در مدیریت استعدادها

نیاز دارم به:

ارزیابی سرمایه انسانی

متقاضیان خود را با استفاده از ابزارهایی علمی و با دقت بالا غربالگری کرده و با استعدادترین‌ها را انتخاب کنید

نیاز دارم به:

توسعه استعدادها

با استفاده از ابزارهای تشخیصی مناسب، برنامه‌های توسعه‌ای طراحی و با جلب مشارکت افراد، کسب و کار خود را بهبود دهید

نیاز دارم به:

یادگیری در حوزه ارزیابی و توسعه

با شرکت در کارگاه‌های آموزشی رسا با نحوه ارزیابی و توسعه نیروی انسانی خود آشنا شده و به شکلی عملیاتی این کار را انجام دهید.

نیاز دارم به:

مشاوره منابع انسانی

با استفاده از خدمات مشاوره‌ای متخصصین رسا چالش های سازمانی خود را مرتفع نموده و بهره‌وری سرمایه انسانی خود را ارتقا دهید

مطالب برگزیده

کار گروهی
رفع سردرگمی در کار‌های گروهی
تحقیقات و تجربیات سازمانی نشان داده است که کار‌های گروهی به‌مراتب از کار‌های فردی تأثیرگذاری بیشتری دارد اما مشکل در آن است که برخی از سازمان‌ها در شکل‌دهی گروه‌های کاری با مشکل مواجهه هستند و…
ادامه مطلب

موسسه رسا؛ پیشرو در ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی

1

ارزیابی

شامل کانون های ارزیابی،
آزمون روانسنجی و مصاحبه

1

صنعت

شامل بیش از ۷۰ سازمان بزرگ
دولتی و خصوصی
1

گواهینامه معتبر بین المللی

از شرکت های بزرگ ارزیابی
و توسعه منابع انسانی
1

ابزار ارزیابی و توسعه

طراحی شده بر اساس
استانداردهای علمی روز دنیا

فهرست