دوره تربیت ارزیاب

 آموزش مهارتهای ارزیابی در کانون های ارزیابی و توسعه


تشریح مدل ارزیابی

کانون­ های ارزیابی و توسعه

تببین مدل شایستگی
عمومی مدیران حرفه­ ای

آموزش و تمرین اصول مشاهده
ثبت، طبقه بندی و ارزشیابی

آشنایی با ابزارهای تمرینی
کانون­ های ارزیابی و مبانی آنها
تربیت ارزیاب

آشنایی با کانون ارزیابی

کانون ارزیابی یک مکان نیست، یک روش است. این روش بسیاری از ابزارها و تکنیک‌ها همانند شبیه‌سازی‌های کسب ‌و‌کار و آزمون‌های روانشناختی را با هم ترکیب می‌کند تا بتواند تصویری از فرد در محیط کار را ایجاد کند.در یک کانون ارزیابی، ارزیابی شوندگان در تعدادی از تمرین‌ها مشارکت می‌کنند و عملکرد آن‌ها توسط مجموعه‌ای از یک تیم ارزیابی مورد مشاهده قرار می‌گیرد.این ارزیابان (که برای مشاهدات رفتاری آموزش دیده‌اند)، هر ارزیابی شونده را در مقابل مجموعه‌ای از معيارها که برای موفقیت در یک شغل خاص نیاز است (شایستگی‌ها) مورد سنجش قرار می‌دهند. در انتهای کانون ارزیابی، ارزیابان داده‌ها، مشاهدات و قضاوت‌های خود را با هم به اشتراک می‌گذارند تا در مورد یک نمره نهایی برای هر شایستگی مورد ارزیابی به توافق برسند. نهایتاً نتیجه یک کانون ارزیابی برای تعیین پتانسیل موفقیت هر ارزیابی شونده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهت رزرو یا ثبت نام لطفا تماس بگیرید.

دوره تربیت ارزیاب

دکتر محمدمهدی علیشیری

مدرس اصلی کارگاه

متخصص مدیریت منابع انسانی
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
طراح نظام­های سنجش و ارزیابی منابع انسانی
برخورداری از گواهینامه ­های بین ­المللی حوزه سنجش و ارزیابی منابع انسانی از قبیل:
گواهینامه مصاحبه شایستگی محور زیر نظر موسسه HRSG
گواهینامه ارزیابی در کانون ارزیابی زیر نظر موسسه PSI
گواهینامه طراحی کانون ارزیابی زیر نظر موسسه PSI
گواهینامه برگزاری آزمون شخصیت زیر نظر موسسه Towers Watson
گواهینامه برگزاری آزمون هوش زیر نظر موسسه Towers Watson
ارزیاب دارای مجوز بهره برداری و تحلیل آزمون­های توانایی شناختی و شخصیت از انجمن روانشناسی بریتانیا

کاربردی بودن و جامعیت محتوای دوره95%
95%
کیفیت مدیریت و اجرا87%
87%
تسلط و به روز بودن مدرس93%
93%
رضایت از سرمایه گذاری96%
96%
فهرست

لطفا موارد زیر ر ا تکمیل فرمایید.