تخصص

نیروهای نوآور، راهکارهای هوشمندانه

تخصص در بسیاری از حوزه‌های شغلی

‌موسسه رسا در بسیاری از پروژه‌های ارزیابی مدیران در حوزه‌های شغلی مختلف مشارکت داشته است. ما با اتکا بر چندین سال تجربه و تخصص، قادر هستیم با استفاده از سامانه‌های به‌روز، ابزارهای معتبر و نیروی انسانی خبره خود رضایت را برای مشتریان به ارمغان آورده و نیازهای آن‌ها را به شکل مقتضی رفع کنیم.

خدمات و راهکارها

متخصصان ما با تجربه و دانش به‌روز خود قادر به ارائه مشاوره در حوزه‌های زیر هستند:

  • طراحی و اجرای آزمون
  • خدمات روان‌سنجی
  • تجزیه و تحلیل شغل
  • کانون ارزیابی
  • کانون توسعه
  • توسعه نیروی انسانی
فهرست

لطفا موارد زیر ر ا تکمیل فرمایید.