خدمات روانشناختی

رویکردی مناسب برای پشتیبانی از آزمون‌های شما

موسسه رسا قادر است خدمات حوزه آزمون‌های روانشناختی را در

انواع برنامه‌ها و پروژه‌های سازمانی به کار گیرد.

رویکرد ما

ما با خبرگی در حوزه آزمون‌های روانشناختی معتبر در حوزه شغلی و سازمانی، به شما با توجه به نیازهایتان مشاوره داده و کمک می‌کنیم تا برنامه‌ای مناسب برای دستیابی به اهداف خود طراحی کنید.

موسسه رسا آماده است تا در تمامی مراحل طراحی و اجرای آزمون به شما کمک کند

طیف وسیعی از اقدامات پژوهشی و آماری برای ارائه آزمون‌هایی معتبر در موسسه رسا قابل ارائه است:

  • مطالعات تجزیه و تحلیل شغل
  • طراحی بانک سوال
  • طراحی پرسشنامه
  • تحلیل‌های آماری
  • نرم‌سازی و اعتبارسنجی
فهرست

لطفا موارد زیر ر ا تکمیل فرمایید.