مهارت‌های نرم

شایستگی‌هایی که کارفرمایان به دنبال آن هستند

مهارت‌های نرم اهمیت دارند

77 درصد کارفرمایان اعتقاد دارند مهارت‌های نرم به اندازه‌ی مهارت‌های سخت اهمیت دارند و ۶۷ درصد مدیران منابع انسانی داوطلبی که مهارت‌های نرم بالاتری دارد را، حتی اگر مهارت‌های سخت وی شعیف باشد، استخدام می‌کنند. همچنین ۴۶ درصد از افراد تازه‌استخدام‌ در ۱۸ ماه اول کار خود به علت ضعف در مهارت‌های نرم از سازمان خارج می‌شوند.

یک «خلا مهارتی» در نیروی کار وجود دارد و موسسات آموزشی و کارفرمایان در تلاش برای پر کردن این خلا هستند.

شما برای ارزیابی و توسعه مهارت‌های نرم یادگیرندگان خود چه برنامه‌ای دارید؟

مهارت‌های نرم، فارغ از اینکه با چه اسمی یاد شوند،‌ بسیار مهم هستند

واژه «مهارت‌های نرم» یک اصطلاح بین‌المللی و قابل فهم برای اشاره به مهارت‌هایی است که قابل نمایش در رزومه نبوده اما برای موفقیت در زندگی شغلی و حتی زندگی شخصی ضروری هستند. به همین دلیل است که از این مهارت‌ها با عناوینی همچون مهارت‌های قابل انتقال، مهارت‌های قرن21، مهارت‌های اثرگذاری یا مهارت‌های زندگی یاد می‌شود.

بسیاری از سازمان‌ها از جمله NACE بسیاری از این شایستگی‌ها را به عنوان شایستگی‌های پیش‌نیاز برای کارراهه‌های شغلی تعریف کرده‌اند و در حوزه توسعه نیروی انسانی و آموزش بزرگسالان غالبا به این موارد، مهارت‌های استخدامی یا شایستگی‌های نیروی کار گفته می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها و کسب‌وکارها به دنبال توسعه این موارد در رهبران خود هستند.

۱۶ مهارت نرم پرتقاضا

در ادامه 16 مورد از مهم‌ترین مهارت‌های نرم که در سامانه یادگیری شایستگی‌محور «آیا من برای مشاغل آماده‌ام؟» ارزیابی شده و توسعه داده می‌شوند، ذکر گردیده است. هر شایستگی به رفتارهای کلیدی که برای نشان دادن مهارت در محیط کار نیاز است شکسته شده است و یک برنامه آموزش مهارت‌های نرم که بیش از 70 خروجی مهم را در بر می‌گیرد طراحی گردیده است.

دیدگاه راهبردی

خودجوشی

قابلیت اعتماد

کار تیمی

نوآوری

مقابله با فشار

برنامه ریزی و سازماندهی

اخلاق کاری

دستیابی به نتایج عالی

یادگیری مستمر

تصمیم گیری

مدیریت دیگران

حل مسئله تحلیلی

مشتری مداری

انعطاف پذیری

تاثیرگذاری

چگونه سازمان‌ها با استفاده از خدمات موسسه رسا پرتقاضاترین مهارت‌های نرم را ارزیابی کرده و توسعه می‌دهند؟
فهرست

لطفا موارد زیر ر ا تکمیل فرمایید.